ADVISERING ARBEIDSFLEXIBILISERING

Registreren

Arbeidsflexibilisering

Zorgorganisaties staan door ontwikkelingen in de markt steeds meer voor de keuze over te gaan tot arbeidsflexibilisering. In praktijk komt het erop neer dat een deel van de medewerkers een flexibel contract krijgt met de organisatie. Deze flexibele schil beweegt mee met de omvang van de dienstverlening die van jaar tot jaar kan verschillen.

Evenwichtige verhouding

De uitdaging is om voor beide partijen tot een evenwichtige verhouding te komen: aan de ene kant wil men het contact met deze medewerkers niet verliezen, aan de andere kant komen ze in een andere verhouding te staan tot de organisatie.

Voor de zorgorganisatie spelen vragen als wat de arbeidsrechtelijke en fiscale aansprakelijkheden zijn, welke voorwaarden er moeten worden gehanteerd en hoe zicht op de kosten te houden.

Voor de medewerker die als zelfstandige zorgprofessional verder gaat spelen vragen als hoe ga ik factureren en hoe hou ik mijn administratie op orde, welke verzekeringen moet ik afsluiten en hoe hou ik mijn kennis op peil.

De adviseurs van Cura kunnen voor uw organisatie en uw medewerkers een maatwerkpakket samenstellen dat recht doet aan de huidige en toekomstige onderlinge relaties. Een pakket dat de risico’s over en weer minimaliseert en dat goede basis is voor toekomstige werkrelaties.