OOK NAAST OPDRACHTEN FACILITEREN WIJ U GRAAG!

Registreren

Overnemen betalingsrisico's

Langzaam betalende klanten kunt u niet gebruiken, ze verstoren uw eigen bedrijfsvoering. De ervaring leert dat zorgorganisaties door ingewikkelde interne procedures steeds meer moeite hebben om facturen binnen een redelijke termijn te betalen. Cura kan dit betalingsrisico voor u overnemen en zorgt ervoor dat u binnen 30 dagen wordt betaald. Kunt u uw aandacht op het werk richten.